Solarcomp 951 Regulator instalacji solarnych

Regulator SOLARCOMP 951 jest przeznaczony do sterowania pracą układu solarnego.

Wyświetlacz graficzny ułatwiający obsługę regulatora. Licznik ciepła obliczający ilość ciepła pozyskanego z kolektora słonecznego, współpraca z przepływomierzem – wejście do podłączenia impulsatora. wykres dzienny mocy uzyskanej na kolektorze. Statystyki tygodniowe uzysku energii słonecznej Tryb urlopowy zabezpieczający instalację przed przegrzaniem jeśli ciepła woda nie będzie wykorzystywana. Okresowa sterylizacja zasobnika CWU. Chłodzenie rewersyjne. Ochrona kolektora i zasobnika - zabezpieczenie układu przed przegrzaniem kolektora lub przegrzaniem zasobnika. Interfejs cyfrowy umożliwiający monitorowanie pracy regulatora. Obsługa 14 schematów pracy.

 • Licznik ciepła
 • Tryb urlopowy
 • Więcej...
 • Protokół komunikacyjny C14
 • Ochrona przeciwzamrożeniowa
 • Kup

Solarcomp S1 Regulator podstawowej instalacji solarnej

SOLARCOMP S1 jest przeznaczony do sterowania pracą układu solarnego.

Regulator przeznaczony do sterowania pracą układu solarnego Sterowanie pompą w funkcji różnicy temperatur. Praca załącz/wyłącz. Sterowanie grzałką. Ładowanie, gdy brak słońca. Obliczanie ilości ciepła pozyskanego z solara. Pomiar mocy chwilowej. Okresowa sterylizacja zasobnika CWU Interfejs cyfrowy z obsługą protokołu C14 3 wejścia pomiarowe Pt1000, 2 wyjścia przekaźnikowe 230V~1(0,6)A.

 • Licznik ciepła
 • Tryb urlopowy
 • Więcej...
 • Protokół komunikacyjny C14
 • Ochrona przeciwzamrożeniowa
 • Kup

Solarcomp VOLT Regulator systemu solarnego zasilanego z ogniwa fotowoltaicznego

Sterowanie elektroniczną pompą solarną prądu stałego. Napięcie zasilania regulatora może zmieniać się w szerokim zakresie, co pozwala zasilać go z ogniwa fotowoltaicznego.

Zabezpieczenie systemu solarnego przed chłodzeniem spowodowanym zbyt niską temperaturą kolektora słonecznego. Zabezpieczenie zasobnika solarnego przed przegrzaniem. Po osiągnięciu temperatury zadanej zasobnika regulator realizuje tryb zabezpieczenia kolektora przed nadmiernym wzrostem temperatury.

 • Obsługa CWU
 • Tryb urlopowy
 • Więcej...
 • Zasilanie prądem stałym
 • Ochrona kolektora
 • Kup

Solarcomp 971 Regulator solarny współpracujący z pompą PWM

Regulator SOLARCOMP 971 jest przeznaczony do sterowania pracą układu solarnego.

Sterowanie pompą z wejściem PWM - regulator steruje płynnie elektroniczną pompą ładującą zasobnik, co pozwala na ekonomiczne wykorzystanie energii solarnej (energia może być odzyskiwana z kolektora słonecznego nawet przy niesprzyjających warunkach pogodowych). Dwustopniowa kontrola przepływu – bez potrzeby dołączania przepływomierza. Współpraca z przepływomierzem – wejście do podłączenia impulsatora

 • Licznik ciepła
 • Tryb urlopowy
 • Więcej...
 • Protokół komunikacyjny C14
 • Sterowanie pompą z wejściem PWM
 • Kup